ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
English Čeština

Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

houslový smyčec Louis Joseph Morizot (père), Mirecourt, asi 1925

violin bow by Louis Joseph Morizot (père), Mirecourt, cca. 1925

Cena 90.000 Kč

Price 90.000 CZK


Osmihranná hůlka z fernambuku, kostička pozdější, vinutí je původní. Ebenová žabka s pařížským okem, stříbrné kování, zadní hrana žabky je zaoblená, šroubek je vcelku. Váha 62g. Na levé straně špičky je znát oprava. Špička byla zřejmě rozlomena při výměně žíní. Toto poškození nemá vliv na vlastnosti při hraní ani na životnost smyčce. Nicméně cena je úměrně snížena.

Označen razítkem na hůlce J. LAMY - PARIS. Ke smyčci náleží atest od francouzkých expertů Rafin-LeCanu-Bigot.

Louis Joseph Morizot a jeho synové patří k nejvýznamnějším francouzkým smyčcařům 20. století. Morizot père (otec) a Morizot frères (bratři) založili jeden z nejúspěšnějších atelierů v Mirecourtu.

Louis Joseph Morizot se narodil 1874 v Darney. Byl již druhým smyčcařem v rodině; první byl jeho děd Guillaume Maline (1792-1859). Učil se u Eugèna Cuniot-Hury (1861-1912) and Charlese Nicolase Bazina (1847-1915), nejlepšího smyčcaře v Mirecourtu. Nicméně, nejvíc ho ovlivnil Eugène Sartory (1871-1946), pro kterého pracoval 1914-1919. Potom si otevřel vlastní atelier. Louis vyhrál Grand Prix na výstavě nejlepších prací Francie v r. 1924 a a zlatou medaili v roce 1927. Vyučil pět ze šesti svých synů; žádný z nich nikdy neodešel pracovat jinam. Jejich úzké rodinné partnerství bylo základem úspěchu "Louis Morizot et ses Fils", a firma brzy dodávala smyčce všem houslařům v Mirecourtu a mnohým renomovaným atelierům po Francii.

V r. 1937 bratři převzali vedení rodinné firmy pod jménem "Morizot frères". Kvalita smyčců Morizot byla nadále držena a je nemožné rozlišit práci otce od práce jeho synů. Po 2. světové válce Morizotové zaznamenali desetiletí nesmírné produktivity a obchodního úspěchu.

Po smrti otce v r. 1957 se firma začala blížit k úpadku. Během dalších několika dekád zemřeli i bratři, poslední v roce 1978.

Octagonal stick of pernambuco, the wrapping is original, the face plate is later. Ebony frog with a parisian eye, silver mounting, solid button, Weight 62g. On the left side of the tip there is a noticeable repaired crack. The cheek of the head was probably broken off when replacing the hair. This damage has no impact on the playability nor the lifetime of the bow. However, the price was reduced accordingly.

Branded J. LAMY - PARIS on the stick. A certificate by the French renown experts Rafin-LeCanu-Bigot belong to the bow.

Louis Joseph Morizot and his sons are among the most important French bow makers of the twentieth century. Morizot père (father) and Morizot frères (brothers) established one of the most successful ateliers in Mirecourt.

Louis Joseph Morizot was born 1874 in Darney. He was the second bow maker in his family; the first was his grandfather Guillaume Maline (1792-1859). Apprenticed at Eugène Cuniot-Hury (1861-1912) and Charles Nicolas Bazin (1847-1915), the most influential master in Mirecourt. However, the most important influence came from Eugène Sartory (1871-1946), for whom he worked 1914-1919. Then he opened his own atelier. Louis won the Grand Prix and gold medal at the exhibition for the best workman of France in 1924 and 1927. He trained five of his six sons in bow making; none of them ever left the family’s atelier to work elsewhere. Their close family partnership was the foundation for the major success of "Louis Morizot et ses Fils", and the company soon provided bows to all violin makers in Mirecourt and many renowned ateliers throughout France.

In 1937 the brothers took up the management of the family company under the name "Morizot frères". The quality of Morizot bows was always kept high and it is impossible to separate the work of the father from that of his sons. After World War II, the Morizots experienced a ten-year period of extremely high productivity in which they achieved their greatest business success.

Their business went into decline starting with the death of the father in 1957. During the next few decades all the Morizot brothers died, the last of them in 1978.© Jan B. Špidlen

Mapa webu Změnit mé předvolby