ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
English Čeština
Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation Prezentace / Presentation

violoncellový smyčec Albin Hums, Markneukirchen

violoncello bow by Albin Hums, Markneukirchen

Cena 60.000 Kč

Price 60.000 CZK


Osmihranná a velmi tmavá hůlka z fernambuku, kostička i vinutí je pozdější. Ebenová žabka s perleťovým okem, stříbrné kování, šroubek je třídílný s perteťovým okem. Váha 80g. Smyčec je v bezvadném stavu.

Označen razítkem na hůlce ALBIN HUMS.

Albin Hums (1882-1959) byl synem smyčcaře Ernsta Heinricha Humse z Markneukirchenu, Německo. Vyučil se u Ernsta Knorra také v Markneukirchenu. Praxi získal u Hermanna Prella a v roce 1904 se v Markneukirchenu osamostatnil. Kromě smyčcařství byl také registrován jako obchodník s hudebními nástroji a fernambukovým dřevem. V roce 1927 získal na výstavě ve Franfurtu stříbrnou medaili a státní cenu. Ve svém katalogu z roku 1915 nabízel smyčce podle různých francouzkých modelů, nicméně jeho práce zůstává vždy koherentní a charakteristickou.

Octogonal and very dark stick of pernambuco, face plate and winding are later. Ebony frog with pearl eye, silver mounting, three-part button with pearl eye. Weight 80g. The bow is in perfect condition.

Branded ALBIN HUMS on the stick.

Albin Hums (1882-1959) was the son of bow maker Ernst Heinrich Hums from Markneukirchen, Germany. He learned at Ernst Knorr also in the same town. Then he experienced at Hermann Prell and in 1904 became in Markneukirchen independent. Besides bow making he was also registerd as a dealer with musical instruments and pernambuco wood. In 1927 at an exhibition in Frankfurt he was awarded with a silver medal and a state award. In his catalogue dated 1915 Albin Hums offered his bows made after various French models, however his work remains coherent and characteristic.© Jan B. Špidlen

Site Map Change your preferences